türbanlı türk bayrağı


türk bayrağı kanunu'nun yedinci maddesine aykırıdır;

---
madde 7 - türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.

resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

bu kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.
---

ayrıca, kabahatlar kanunu'nun 32'inci maddesine göre 100 ytl idarî para cezası verilir.

2008-04-20 18:11:06 • 12 yıl önce • 675 kere okundu