padişah vahdettin


ayrıca 17 kasım 1922'de, tbmm'ye bir telgraf çekip "vahdettin efendi'nin saraydan kaybolduğunu" bildiriyorlar. ertesi gün meclis'e charles harrington imzalı bir mektup ulaşıyor:

«resmen bildirilir ki, zâtışâhâne, bugünkü durum karşısında hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden, bütün müslümanların halifesi sıfatıyla ingiliz himayesini ve aynı zamanda istanbul'dan başka bir yere götürülmesini istemiştir.

zâtışâhâne'nin isteği bu sabah yerine getirilmiştir. türkiye'deki ingiliz kuvvetleri'nin başkomutanı general sir charles harrington, zâtışâhâne'yi almaya giderek bir ingiliz harp gemisine kadar kendisine eşlik etmiş ve zâtışâhâne, vapurda akdeniz filosu genel komutanı amiral sir de brook tarafından karşılanmıştır. ingiliz fevkalâde komiser vekili sir newill henderson, zâtışâhâne'yi gemide ziyaret ederek kral beşinci george'a bildirilmek üzere arzularını sormuştur.»

bunun üzerine de 19 kasım 1922'de meclis bir karar alıyor ve halifelik vahdettin'den alınarak abdülmecit halife ilan ediliyor.

2011-04-21 15:39:04 • 9 yıl önce • 691 kere okundu